Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

malwi69
18:05
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viatacolatawysoko tacolatawysoko
malwi69
17:57
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaweruskowa weruskowa
malwi69
17:57
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. (...) trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska. W PUNKT!
malwi69
17:56
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
malwi69
17:54
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaweruskowa weruskowa
malwi69
17:54
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaweruskowa weruskowa
malwi69
17:50
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
malwi69
17:50
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
malwi69
17:49
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
malwi69
17:49
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

September 17 2018

21:16
5880 93f8
malwi69
21:15
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
malwi69
21:15
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawakened awakened
malwi69
21:14
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaawakened awakened
21:14
malwi69
21:14
malwi69
21:14
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viaawakened awakened
malwi69
21:13
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
malwi69
21:13
malwi69
21:12
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl