Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

malwi69
21:14
Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery świata
— J.R.R Tolkien

July 15 2019

malwi69
21:27
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
malwi69
21:26
It's amazing how our hearts can still feel sad abou something today that happened such a long time ago.  You learn so much. You learn to never let someone be such a priority in your life, when all you are to them is an option. You learn you can miss something but still not want it back.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
malwi69
21:26
Sometimes people give us a lesson that we didn't want to learn. Sometimes they give us growth that we feel we weren't ready for. Sometimes they giv us a bit of space, maybe a little bit faster. Sometimes they leave us with a question instead of an answer.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
malwi69
21:16
Are You here?
— Your M.

June 26 2019

malwi69
16:09
1616 54e0
malwi69
16:08
7832 2c4a
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
malwi69
16:06
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer
malwi69
16:03
8433 7d18 500
Reposted frompunisher punisher viakoskoss koskoss
malwi69
16:03
malwi69
16:02
2054 247d
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
malwi69
16:01
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viainsanedreamer insanedreamer
malwi69
16:00
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
15:59
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaawakened awakened
malwi69
15:59
4203 1c57 500
iron yacht
Reposted fromantihec antihec viaawakened awakened
malwi69
15:59
2937 e011
Reposted fromanheros anheros viaawakened awakened
15:59
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaawakened awakened
malwi69
15:58
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaawakened awakened
15:58

pocalunki:

wytłumacz mi

co takiego masz

w sobie, że

tylko Ciebie

spośród

miliardów ludzi

chce kochać

Reposted frompensieve pensieve viaawakened awakened
malwi69
15:56
0056 ca70
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl